Cyklinowanie, renowacja oraz układanie podłóg.

 

 

Istniejemy na rynku od 2012r jednak wiedz─? i praktyczne umiej─?tno??ci przekazywa?? przez kilkana??cie lat obecnemu w??a??cicielowi Ojciec który firm─? za??o??y?? ju?? w latach 80-tych.

Nasza firma mie??ci si─? w Jasienicy ko??o Bielska-Bia??ej.

 

Wykonujemy us??ugi w zakresie:

- cyklinowanie renowacja pod??óg drewnianych

- uk??adanie parkietu, mozaiki, paneli

- lakierowanie i polerowanie

- monta?? listew przypod??ogowych

- uk??adanie boazerii

- monta?? desek tarasowych

Wysoka jako??─? i dok??adno??─? wykonywanych przez Nas us??ug poprze─? mo??emy nasz─? galeri─?.

 

Lata eksploatacji i pod??oga mo??e przesta─? wygl─?da─? atrakcyjnie. 

 

Przed renowacj─?

 Po renowacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzi─?ki nowoczesnym maszynom mo??emy szybko i sprawnie odnowi─? zniszczon─? pod??og─? i przywróci─? jej dawn─? ??wietno??─?.